Vereniging Het Ree Limburg

Annulering inschietdag VHR Limburg 2020

06-09-2020

Limburgia Sint Odiliënberg, 1e Hobertsweg (voorheen Linne)

Zondag 5 april 2020 i.v.m. coronamaatregelen.

Annulering Algemene Ledenvergadering 2020 te Tungelroy / verstrekken wildmerken

01-05-2020

Café-Zaal Kimpeveld, St. Barbaraplein 2, 6005 SR Weert

Vrijdag 1 mei 2020, 20.00 uur – 22.00 uur

M.i.v. 2018 wordt alle correspondentie per email verstuurd

De VHR regio Limburg heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verzamelen van de e-mailadressen van de leden met het doel hoge portokosten in de toekomst te vermijden.  Wij hopen dat iedereen snel gewend zal zijn aan deze nieuwe vorm van communiceren binnen de vereniging.